STATUTNiepublicznego Przedszkola
Artystyczno-Językowego Fikander

ul. Granitowa 30,
32-800 BrzeskoPodstawa prawna zastosowana do opracowania niniejszego Statutu

Art. 84 ust. 2 ustawy z dnia 07.09.1991r. o systemie oświaty (Dz.U. z roku 2004, Nr 256 poz. 2572 z późniejszymi zmianami).

Pobierz statut Niepublicznego Przedszkola Artystyczno-Językowego Fikander >>